Leave your e-mail address to receive updates

Onze missie

Het is onze missie om een blijvende bijdrage te leveren aan het leven van de kinderen en de ouders/verzorgers die onze gebarentaal-, massage- en/of yogacursussen volgen, en aan het leven van onze docenten. Hoe we dat willen doen?

Door ons te richten op het welzijn, de ontwikkeling en de educatie van baby's en jonge kinderen helpen we de basis te leggen voor gelukkige, evenwichtige en zelfverzekerde kinderen en geven we ze alle gelegenheid om zich optimaal te ontplooien.

Door ouders de lichamelijke, emotionele en psychische behoeften van hun kinderen beter te leren begrijpen en ze te leren hoe ze hierin kunnen voorzien, creëren we de basis voor een betere communicatie tussen ouder en kind, die uiteindelijk zal leiden tot een hechtere onderlinge band. We zijn van mening dat de combinatie van gebarentaal, massage en yoga een positieve synergie creëert, waardoor gezinsleden 'echt contact' met elkaar krijgen en het leuk vinden om samen dingen te doen.

Door een respectvolle, stimulerende en veilige leeromgeving te creëren, stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en helpen we ze om te ontdekken hoe leuk het is om nieuwe vaardigheden te leren. Kinderen leren dan al op heel jonge leeftijd dat hun gedachten en gevoelens belangrijk zijn en dat hun prestaties – groot of klein – opgemerkt worden.

Door Bizzy Bee docenten een goede balans tussen werk en privéleven te bieden en door familiaire betrokkenheid te stimuleren, bieden we een boeiende en flexibele functie aan bij een bedrijf dat het gezin voorop stelt.